UBUYOBOZI BUKURU BW'ISHIRAHAMWE RYO GUTEGEKANIRIZA KAZOZA ABAKOZI I.N.S.S BURAMENYESHEJE ABAKUKURUKE HAMWE N'ABASIGWA B'ABAKUKURUKE KO MAKARATA YO KWIVURIZAKO YABONETSE

Publié par inss : Thu, 01/19/2023 - 08:38
UBUYOBOZI BUKURU BW'ISHIRAHAMWE RYO GUTEGEKANIRIZA KAZOZA ABAKOZI I.N.S.S BURAMENYESHEJE ABAKUKURUKE HAMWE N'ABASIGWA B'ABAKUKURUKE KO MAKARATA YO KWIVURIZAKO YABONETSE. AYO MAKARATA AKAZOTANGURA GUTANGWA KUVA KU MUSI WA MBERE IGENEKEREZO RYA 23 NZERO 2023 KU BIRO VYA I.N.S.S. BIBEGEREYE. HASABWA IBI BIKURIKIRA: 1. KUBA UMUKUKURUKE YAKOREYE RETA; 2. KUBA UMUSIRWA W'UMUKUKURUKE YAHOZE AKORA MURI RE'IA; 3. IFOTO PASSEPORT; 4. KUZA MWITWAJE URUPAPURO RUHABWA ABAKUKURUTSE (ATTESTATION DE RETRAITE) MENYA NEZA: -INYUIVIA Y'UKWEZI KWA KABIRI 2023,IMPAPURO MWAHORA MUKORESHA MUKWTVUZA (ATTESTATIONS) ZIZOBA ZAHAGARITSWE - IYO KARATA IZOTANGWA KU BUNTU ARIKO UWO IZOTAKARANA AZORONKA IYINDI AZANYE ICEMEZA KO YARISHE AMAFARANGA IGIHUMBI (1000F8U) KURI IMWE MU MAKONTE YA INSS.
Document PDF
Type